100 % fornybar energi - opprinnelsesgaranti for hele forbruket ditt –
 • Fornybar energi

  100 % fornybar energi – opprinnelsesgaranti for hele forbruket ditt

   

  100 % fornybar energi – opprinnelsesgaranti for hele forbruket ditt

  SkandiaEnergi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Derfor kjøper vi opprinnelsesgarantier for hele forbruket til alle kundene våre – uten at dette koster deg noe ekstra. Opprinnelsesgarantiene er en ordning som skal stimulere til økt etterspørsel etter fornybar energi. 

   

  Opprinnelsesgarantier

  Opprinnelsesgarantier sikrer at det blir produsert like mye fornybar energi som du forbruker. Våre opprinnelsesgarantier kommer fra vannkraft.

  Gjennom denne garantiordningen bruker vi vår forbrukermakt – sammen – for å fremme økt etterspørsel etter fornybar strømproduksjon.

  Hos andre strømleverandører er denne garantien en tjeneste du må betale ekstra for, vanligvis mer enn 500 kroner i året.

  Hos oss får du denne garantien inkludert! Det er ett av våre bidrag for å ta ansvar i det grønne skiftet.

   

   

  Hvordan vi beregne hvor mye utslipp som reduseres ved kjøp av opprinnelsesgarantier?

  Dette kan beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom utslipp pr. kWh for strøm med opprinnelsesgarantier og NVEs varedeklarasjon .

  Varedeklarasjon

  Alle strømleverandører som ikke kjøper opprinnelsesgarantier, er pålagt å vise til denne.

  Varedeklarasjon beregnes etterskuddsvis for 1 år av gangen.

  Besparelsen kan dermed beregnes med utgangspunkt i den gjeldene varedeklarasjonen for hvert år.

  Bakgrunnen for NVEs beregning er som følger:

   

  ProduksjonsteknologiCO2-faktorer (g CO2-ek./kWh)
  Fornybart (herunder vind, vann, sol, etc.)0
  Kjernekraft0
  Gass337
  Kull1.000
  Olje775
  Annen fossil337

   

  Deklarasjonen for 2021 har en miks med 11% fornybar, 59% Fossil varmekraft og 30 % Kjernekraft

  Dermed blir utslippet for en kWh i følge NVE  402 g/kWh

  NVE opplyser at fornybar energi har 0 g/kWh. Dermed er besparelsen pr kWh  402 g CO2.

  En kunde som har brukt 1000 kWh har med andre ord spart 402 kg CO2 – eller 0,402 tonn CO2

   

  En gjennomsnittshusholdning bruker 16 000kWh/år og sparer dermed ca. 6,4 tonn CO2 pr. år.

  Som strømkunde hos oss, reduserer du dermed ditt CO2-avtrykk betydelig!

   

   

  Les mer om opprinnelsesgarantier her.

  Her kan du lese om Nasjonal varedeklarasjon, som viser hvilken type forbruksmiks på strømmen du hadde hatt – uten denne garantien som du får hos oss.