100% Fornybar Grønn strøm – uten tillegg i prisen!

Hos SkandiaEnergi får alle kunder 100% fornybar grønn strøm. Hos andre forbrukere kommer 57% av strømmen fra fossile kilder.

NVE´s varedeklarasjon for strøm levert til norske husstander i 2017 viser at hele 57% av strømmen kommer fra fossile kilder.

De fleste får ikke ren strøm i stikkontakten

De fleste norske forbrukere forventer å få ren strøm i stikkontakten. Dette er både riktig og galt. Riktig fordi ingen kan styre akkurat hva slags strøm du får. Galt fordi den eneste måten å sikre seg 100% Fornybar strøm, er å kjøpe opprinnelsesgarantier for det forbruket man har. Opprinnelsesgarantier, er myndighetenes verktøy for å sikre at det produseres like mye fornybar strøm som det forbrukes. Hos SkandiaEnergi kjøper vi opprinnelsesgarantier for all strøm som vi leverer.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeider årlig en varedeklarasjon som viser hvor strømmen som selges i Norge hentes fra. Strøm kan komme fra fornybare kilder som f.eks vann-, sol- eller vindkraft eller fra andre kilder som kull- eller kjernekraft.  NVE`s varedeklarasjon for strøm i Norge i 2017, viser at strømforbruket bestod av hele 57% fossil varmekraft (bl.a. kull) og hele 27% kjernekraft. Det var bare 16% av forbruket, hvor det var kjøpt opprinnelsesgarantier, for å sikre produksjon av fornybar energi. Her kan du lese mer om NVE`s varedeklarasjon.

SkandiaEnergi = 100% Fornybar strøm uten tillegg i prisen!

Billig strøm. Grønn strøm. Garantert!

Spor fra din side.