100% Fornybar strøm - Billig strøm-Grønn strøm-Garantert

Alle våre kunder får 100% Fornybar Grønn strøm.

Hos SkandiaEnergi får alle kunder 100% Fornybar strøm, men hva får andre strømkunder?

De fleste norske forbrukere forventer å få fornybar vannkraft i stikkontakten. Dette er både riktig og galt. Riktig fordi ingen kan styre akkurat hva slags strøm du får. Galt fordi den eneste måten å sikre seg 100% Fornybar strøm, er å kjøpe opprinnelsesgarantier for det forbruket man har. Opprinnelsesgarantier, er myndighetenes verktøy for å sikre at det produseres like mye fornybar strøm som det forbrukes.

Hvert år utarbeider Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ute en varedeklarasjon som viser hvilken energikilde strømmen som selges i Norge hentes fra. Strøm kan komme fra fornybare kilder som f.eks vann-, sol- eller vindkraft eller fra andre kilder som kull- eller kjernekraft.  NVE`s varedeklarasjon for strøm i Norge i 2016, viser at strømforbruket bestod av hele 64% fossil varmekraft (bl.a. kull) og 20% kjernekraft. Det var bare 16% av forbruket, hvor det var kjøpt opprinnelsesgarantier, for å sikre produksjon av fornybar energi. Her kan du lese mer om NVE`s varedeklarasjon.

SkandiaEnergi = 100% Fornybar strøm uten tillegg i prisen!

For oss i SkandiaEnergi har det aldri vært noe spørsmål om at våre kunder skal få 100% Fornybar strøm. Vi ønsker å være en pådriver for det grønne skiftet, og kjøper derfor opprinnelsesgarantier for all strøm vi leverer til våre kunder. Det gjør vi uten å ta tillegg i prisen. Eller som vi sier det:

Billig strøm. Grønn strøm. Garantert!

Spor fra din side.