Dagens innkjøpspris fra strømbørsen Nordpool

Øst

60,87

øre/kWh

Sør

60,87

øre/kWh

Midt

60,88

øre/kWh

Nord

48,71

øre/kWh

Vest

60,87

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst60,87 øre/kWh
Sør60,87 øre/kWh
Midt60,88 øre/kWh
Nord48,71 øre/kWh
Vest60,87 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst60,87 øre/kWh
Sør60,87 øre/kWh
Midt60,88 øre/kWh
Nord48,71 øre/kWh
Vest60,87 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.