Dagens innkjøpspris fra strømbørsen Nordpool

Øst

50,12

øre/kWh

Sør

50,12

øre/kWh

Midt

48,36

øre/kWh

Nord

38,69

øre/kWh

Vest

50,12

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst50,12 øre/kWh
Sør50,12 øre/kWh
Midt48,36 øre/kWh
Nord38,69 øre/kWh
Vest50,12 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst50,12 øre/kWh
Sør50,12 øre/kWh
Midt48,36 øre/kWh
Nord38,69 øre/kWh
Vest50,12 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.