Dagens innkjøpspris fra strømbørsen Nordpool

Øst

48,17

øre/kWh

Sør

48,17

øre/kWh

Midt

48,17

øre/kWh

Nord

38,54

øre/kWh

Vest

48,17

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst48,17 øre/kWh
Sør48,17 øre/kWh
Midt48,17 øre/kWh
Nord38,54 øre/kWh
Vest48,17 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst48,17 øre/kWh
Sør48,17 øre/kWh
Midt48,17 øre/kWh
Nord38,54 øre/kWh
Vest48,17 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.