Dagens innkjøpspris fra strømbørsen Nordpool

Øst

59,87

øre/kWh

Sør

59,93

øre/kWh

Midt

60,20

øre/kWh

Nord

47,15

øre/kWh

Vest

58,60

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst59,87 øre/kWh
Sør59,93 øre/kWh
Midt60,20 øre/kWh
Nord47,15 øre/kWh
Vest58,60 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst59,87 øre/kWh
Sør59,93 øre/kWh
Midt60,20 øre/kWh
Nord47,15 øre/kWh
Vest58,60 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.