Dagens innkjøpspris fra strømbørsen Nordpool

Øst

45,11

øre/kWh

Sør

45,11

øre/kWh

Midt

45,11

øre/kWh

Nord

36,09

øre/kWh

Vest

45,11

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst45,11 øre/kWh
Sør45,11 øre/kWh
Midt45,11 øre/kWh
Nord36,09 øre/kWh
Vest45,11 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst45,11 øre/kWh
Sør45,11 øre/kWh
Midt45,11 øre/kWh
Nord36,09 øre/kWh
Vest45,11 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.