Dagens spotpris på strømbørsen Nordpool

Kartet viser dagens strømpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm, og prisene er direkte hentet fra kraftbørsen Nordpool. Alle prisene i kartet er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Se historiske spotpriser her.

Se vår beste avtale her

Øst

141,66

øre/kWh

Sør

141,66

øre/kWh

Midt

75,23

øre/kWh

Nord

50,93

øre/kWh

Vest

141,66

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
Øst141,66 øre/kWh
Sør141,66 øre/kWh
Midt75,23 øre/kWh
Nord50,93 øre/kWh
Vest141,66 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
Øst141,66 øre/kWh
Sør141,66 øre/kWh
Midt75,23 øre/kWh
Nord50,93 øre/kWh
Vest141,66 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.