Dagens innkjøpspris fra strømbørsen Nordpool

Norge har fem ulike geografiske prisområder for strøm. Under finner du dagens pris på strøm fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Påslag til elsertifikat kommer i tillegg til innkjøpsprisen på Nord Pool. Alle prisene er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Se historiske strømpriser her.

Øst

40,14

øre/kWh

Sør

40,14

øre/kWh

Midt

43,80

øre/kWh

Nord

34,98

øre/kWh

Vest

40,14

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst40,14 øre/kWh
Sør40,14 øre/kWh
Midt43,80 øre/kWh
Nord34,98 øre/kWh
Vest40,14 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst40,14 øre/kWh
Sør40,14 øre/kWh
Midt43,80 øre/kWh
Nord34,98 øre/kWh
Vest40,14 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.