Dagens innkjøpspris fra strømbørsen Nordpool

Norge har fem ulike geografiske prisområder for strøm. Under finner du dagens pris på strøm fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Påslag til elsertifikat kommer i tillegg til innkjøpsprisen på Nord Pool. Alle prisene er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Se historiske strømpriser her.

Bli kunde her

 

Øst

1,28

øre/kWh

Sør

2,00

øre/kWh

Midt

4,05

øre/kWh

Nord

3,24

øre/kWh

Vest

1,28

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst1,28 øre/kWh
Sør2,00 øre/kWh
Midt4,05 øre/kWh
Nord3,24 øre/kWh
Vest1,28 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst1,28 øre/kWh
Sør2,00 øre/kWh
Midt4,05 øre/kWh
Nord3,24 øre/kWh
Vest1,28 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.