Dagens spotpris på strømbørsen Nordpool

Kartet viser nåværende spotpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm.  Avtaletypen du får hos oss er Innkjøpspris. Denne inkluderer vårt kjøp til deg i spot- og regulerkraftmarkedet. Du betaler for tiden ingen innkjøpskostnader utenom ditt avtalte ørepåslag. Alle prisene i kartet er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Se historiske spotpriser her.

Bli kunde her

 

Øst

45,33

øre/kWh

Sør

45,33

øre/kWh

Midt

44,12

øre/kWh

Nord

35,29

øre/kWh

Vest

45,33

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
Øst45,33 øre/kWh
Sør45,33 øre/kWh
Midt44,12 øre/kWh
Nord35,29 øre/kWh
Vest45,33 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
Øst45,33 øre/kWh
Sør45,33 øre/kWh
Midt44,12 øre/kWh
Nord35,29 øre/kWh
Vest45,33 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.