Dagens spotpris på strømbørsen Nordpool

Kartet viser nåværende spotpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm.  Avtaletypen du får hos oss er Innkjøpspris. Denne inkluderer vårt kjøp til deg i spot- og regulerkraftmarkedet, med direkte innkjøpskostnader. Alle prisene i kartet er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Se historiske spotpriser her.

Bli kunde her

 

Øst

19,65

øre/kWh

Sør

19,65

øre/kWh

Midt

14,75

øre/kWh

Nord

11,62

øre/kWh

Vest

19,65

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
Øst19,65 øre/kWh
Sør19,65 øre/kWh
Midt14,75 øre/kWh
Nord11,62 øre/kWh
Vest19,65 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
Øst19,65 øre/kWh
Sør19,65 øre/kWh
Midt14,75 øre/kWh
Nord11,62 øre/kWh
Vest19,65 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.