Dagens spotpris på strømbørsen Nordpool

Kartet viser nåværende spotpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm. Alle prisene i kartet er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Se historiske spotpriser her.

Bli kunde her

 

Øst

69,29

øre/kWh

Sør

69,29

øre/kWh

Midt

42,25

øre/kWh

Nord

29,56

øre/kWh

Vest

69,29

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
Øst69,29 øre/kWh
Sør69,29 øre/kWh
Midt42,25 øre/kWh
Nord29,56 øre/kWh
Vest69,29 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
Øst69,29 øre/kWh
Sør69,29 øre/kWh
Midt42,25 øre/kWh
Nord29,56 øre/kWh
Vest69,29 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.