Dagens innkjøpspris fra strømbørsen Nordpool

Norge har fem ulike geografiske prisområder for strøm. Under finner du dagens pris på strøm fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Påslag til elsertifikat kommer i tillegg til innkjøpsprisen på Nord Pool. Alle prisene er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Se historiske strømpriser her.

Øst

48,64

øre/kWh

Sør

48,64

øre/kWh

Midt

46,51

øre/kWh

Nord

37,21

øre/kWh

Vest

48,66

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst48,64 øre/kWh
Sør48,64 øre/kWh
Midt46,51 øre/kWh
Nord37,21 øre/kWh
Vest48,66 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst48,64 øre/kWh
Sør48,64 øre/kWh
Midt46,51 øre/kWh
Nord37,21 øre/kWh
Vest48,66 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.