Dagens spotpris på strømbørsen Nordpool

Kartet viser nåværende spotpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm. Alle prisene i kartet er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Se historiske spotpriser her.

Bli kunde her

 

Øst

49,80

øre/kWh

Sør

49,80

øre/kWh

Midt

31,87

øre/kWh

Nord

25,49

øre/kWh

Vest

49,80

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
Øst49,80 øre/kWh
Sør49,80 øre/kWh
Midt31,87 øre/kWh
Nord25,49 øre/kWh
Vest49,80 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
Øst49,80 øre/kWh
Sør49,80 øre/kWh
Midt31,87 øre/kWh
Nord25,49 øre/kWh
Vest49,80 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.