Dagens spotpris på strømbørsen Nordpool

Kartet viser nåværende spotpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm. Alle prisene i kartet er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Se historiske spotpriser her.

Bli kunde her

 

Øst

50,86

øre/kWh

Sør

67,93

øre/kWh

Midt

34,36

øre/kWh

Nord

21,16

øre/kWh

Vest

50,86

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
Øst50,86 øre/kWh
Sør67,93 øre/kWh
Midt34,36 øre/kWh
Nord21,16 øre/kWh
Vest50,86 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
Øst50,86 øre/kWh
Sør67,93 øre/kWh
Midt34,36 øre/kWh
Nord21,16 øre/kWh
Vest50,86 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.