Dagens innkjøpspris fra strømbørsen Nordpool

Norge har fem ulike geografiske prisområder for strøm. Under finner du dagens pris på strøm fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Påslag til elsertifikat kommer i tillegg til innkjøpsprisen på Nord Pool. Alle prisene er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Se historiske strømpriser her.

Øst

12,86

øre/kWh

Sør

12,20

øre/kWh

Midt

18,00

øre/kWh

Nord

14,40

øre/kWh

Vest

12,86

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst12,86 øre/kWh
Sør12,20 øre/kWh
Midt18,00 øre/kWh
Nord14,40 øre/kWh
Vest12,86 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst12,86 øre/kWh
Sør12,20 øre/kWh
Midt18,00 øre/kWh
Nord14,40 øre/kWh
Vest12,86 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.