Dagens innkjøpspris fra strømbørsen Nordpool

Norge har fem ulike geografiske prisområder for strøm. Under finner du dagens pris på strøm fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Påslag til elsertifikat kommer i tillegg til innkjøpsprisen på Nord Pool. Alle prisene er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Se historiske strømpriser her.

Bli kunde her

 

Øst

13,38

øre/kWh

Sør

13,38

øre/kWh

Midt

14,45

øre/kWh

Nord

11,22

øre/kWh

Vest

13,48

øre/kWh
PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst13,38 øre/kWh
Sør13,38 øre/kWh
Midt14,45 øre/kWh
Nord11,22 øre/kWh
Vest13,48 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

PRISOMRÅDEDAGENS STRØMPRIS
Øst13,38 øre/kWh
Sør13,38 øre/kWh
Midt14,45 øre/kWh
Nord11,22 øre/kWh
Vest13,48 øre/kWh

Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.