Dette påvirket strømprisen i oktober – SkandiaEnergi
 • Dette påvirket strømprisen i oktober

  Været senket strømprisene i oktober

  I oktober bidro blant annet mye regn og vind til at innkjøpsprisen på strøm havnet på 32,8 øre inkl. mva. Det er omtrent 20% lavere enn gjennomsnittlig strømpris for oktober gjennom de siste 10 årene, og en nedgang på 3 øre/kWh fra september i år.

  I siste halvdel av oktober doblet Tyskland vindkraftproduksjonen, mens den økte med omtrent 40% i Danmark og Sverige. I tillegg startet også Sveriges største kjernekraftverk Oskarshamn 3 opp produksjonen igjen, etter å ha stoppet produksjonen for å utføre et planlagt vedlikehold. Alt dette bidro til økt tilgang på billig kraft, men mye av prisnedgangen uteble på grunn av kaldere vær som bidro til økt etterspørsel av kraft.

  Magasinfylling som normalt

  Mesteparten av den norske strømproduksjonen er basert på vannkraft. Vannmagasinene fungerer som store batterier vi trekker strøm fra gjennom vinteren. En god magasinfylling gir oss derfor et bra utgangspunkt før inngangen til vinteren, og er en viktig forutsetning å unngå høye strømpriser.

  I månedsskiftet oktober/november er de norske vannmagasinene 86,6% fulle, det er omtrent som normalt, og litt over medianverdien på 85,7% for perioden fra 1990-2016. Dersom ikke noe uforutsett skulle skje, for eksempel at vi får en veldig kald vinter, forventer vi derfor at strømprisene holder seg på nivå med de lave vinterprisene vi har blitt vant med de siste årene.