Grønn strøm – Bidra til en renere klode!

SkandiaEnergi jobber aktivt mot det grønne skiftet, og utvikler løsninger for fremtidens strømmarked. Vi tilbyr unike og smarte løsninger for solenergi og energisparing til våre kunder. Med 100% fornybar solenergi kan både du og vi bidra til en renere strømproduksjon og en renere klode for oss og samfunnet.