Grønn strøm – Bidra til en renere klode!

Vi i SkandiaEnergi ønsker å legge til rette for en miljøvennlig strømproduksjon og bidra til en renere klode. Derfor garanterer vi at alle våre kunder får grønn strøm. Som kunde hos oss får du 100% fornybar energi gjennom opprinnelsesgarantier.

Opprinnelsesgarantiene sikrer at det produseres like mye fornybar energi som du bruker og stimulerer til økt etterspørsel etter fornybare energikilder. Gjennom denne garantien reduserer du ditt CO2-avtrykk med mellom 5 og 10 tonn i året. (Kilde: Nasjonal varedeklarasjon NVE)

I samarbeid med vårt søsterselskap Skandia Smarthus, utvikler vi løsninger for fremtidens strømmarked. Vi tilbyr deg unike og smarte energiløsninger for solstrøm og energisparing. Vi tror at nye energiløsninger er avgjørende for en bærekraftig fremtid.