Historiske strømpriser

Norge har fem ulike geografiske prisområder for strøm. Under finner du månedsprisene på strøm fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Påslag til elsertifikat kommer i tillegg til innkjøpsprisen på Nord Pool. Alle prisene er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

 

Sørøst-Norge – Oslo (NO1)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018
Januar 30,51 68,24 39,12
Februar 15,79 56,44 46,3
Mars            11,26 51,07 53,15
April 6,66 49,73 46,75
Mai 9,94 48,24 39,46
Juni 1,95 36,65 52,86
Juli 1,88 42,23 62,34
August 4,86 43,25 61,85
September 12,63 37,08 55,94
Oktober 46,42 49,51
November 53,45 57,77
Desember 47,7 63,5

 

Sørvest-Norge – Kristiansand (NO2)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018
Januar 30,51 67,94 38,93
Februar 15,64 56,35 46,21
Mars            11,22 51,05 50,2
April 6,66 49,78 46,43
Mai 9,90 48,24 39,46
Juni 1,95 36,82 52,86
Juli 1,88 42,23 61,17
August 5,13 43,25 60,92
September 12,75 37,3 55,93
Oktober 46,37 49,5
November 53,38 57,76
Desember 47,56 63,47

 

Midt-Norge – Trondheim (NO3)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018
Januar 29,12 64,12 38,97
Februar 17,43 55,17 47,54
Mars            12,53 49,97 53,8
April 6,60 49,7 47,12
Mai 12 47,26 40,65
Juni 4,22 31,66 53,57
Juli 3,40 41,57 62,02
August 8,49 45,62 61,8
September 13,38 41,38 58,77
Oktober 46,25 50,88
November 52,22 56,97
Desember 44,69 62,7

 

Nord-Norge – Tromsø (NO4)
Prisene er uten mva.

Måned/År 2020 2019 2018
Januar 23,26 50,1 30
Februar 13,91 44,13 36,14
Mars           10,02 39,98 43
April 5,38 39,7 38,09
Mai 9,76 37,72 34,1
Juni 3,38 25,38 42,82
Juli 2,93 33,12 48,18
August 6,03 36,09 48,25
September 7,42 33,05 46,34
Oktober 36,62 41,74
November 41,4 45,04
Desember 35,71 49,64

 

Vest-Norge – Bergen (NO5)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018
Januar 30,50 67,89 38,96
Februar 15,79 56,38 46,23
Mars            11,26 51,07 50,78
April 6,66 49,78 46,79
Mai 9,94 48,24 39,43
Juni 1,95 36,65 52,78
Juli 1,88 42,23 61,13
August 4,52 43,25 60,89
September 12,75 37,08 55,79
Oktober 46,42 47,1
November 53,57 56,77
Desember 47,72 63,32