Historiske spotpriser på strøm

Tabellen viser månedlig gjennomsnittlig spotpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm. Alle prisene i tabellen er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

 

Sørøst-Norge – Oslo (NO1) Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2021 2020 2019 2018
Januar 62,56 30,51 68,24 39,12
Februar 68,13 15,79 56,44 46,3
Mars            11,26 51,07 53,15
April 6,66 49,73 46,75
Mai 9,94 48,24 39,46
Juni 1,95 36,65 52,86
Juli 1,88 42,23 62,34
August 4,86 43,25 61,85
September 12,63 37,08 55,94
Oktober 17,94 46,42 49,51
November 6,26 53,45 57,77
Desember 26,76 47,7 63,5

 

Sørvest-Norge – Kristiansand (NO2) Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2021 2020 2019 2018
Januar 62,39 30,51 67,94 38,93
Februar 60,99 15,64 56,35 46,21
Mars            11,22 51,05 50,2
April 6,66 49,78 46,43
Mai 9,90 48,24 39,46
Juni 1,95 36,82 52,86
Juli 1,88 42,23 61,17
August 5,13 43,25 60,92
September 12,75 37,3 55,93
Oktober 17,94 46,37 49,5
November 6,24 53,38 57,76
Desember 26,77 47,56 63,47

 

Midt-Norge – Trondheim (NO3) Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2021 2020 2019 2018
Januar 56,86 29,12 64,12 38,97
Februar 55,10 17,43 55,17 47,54
Mars            12,53 49,97 53,8
April 6,60 49,7 47,12
Mai 12 47,26 40,65
Juni 4,22 31,66 53,57
Juli 3,40 41,57 62,02
August 8,49 45,62 61,8
September 13,38 41,38 58,77
Oktober 16,36 46,25 50,88
November 6,24 52,22 56,97
Desember 18,88 44,69 62,7

 

Nord-Norge – Tromsø (NO4) Prisene er uten mva.

Måned/År 2021 2020 2019 2018
Januar 37,68 23,26 50,1 30
Februar 45,52 13,91 44,13 36,14
Mars           10,02 39,98 43
April 5,38 39,7 38,09
Mai 9,76 37,72 34,1
Juni 3,38 25,38 42,82
Juli 2,93 33,12 48,18
August 6,03 36,09 48,25
September 7,42 33,05 46,34
Oktober 10,40 36,62 41,74
November 7,04 41,4 45,04
Desember 14,06 35,71 49,64

 

Vest-Norge – Bergen (NO5) Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2021 2020 2019 2018
Januar 62,48 30,50 67,89 38,96
Februar 68,01 15,79 56,38 46,23
Mars            11,26 51,07 50,78
April 6,66 49,78 46,79
Mai 9,94 48,24 39,43
Juni 1,95 36,65 52,78
Juli 1,88 42,23 61,13
August 4,52 43,25 60,89
September 12,75 37,08 55,79
Oktober 17,22 46,42 47,1
November 5,59 53,57 56,77
Desember 26,1 47,72 63,32