Historiske strømpriser

Norge har fem ulike geografiske prisområder for strøm. Under finner du månedsprisene på strøm fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Påslag til elsertifikat kommer i tillegg til innkjøpsprisen på Nord Pool. Alle prisene er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Sørøst-Norge – Oslo (NO1)

Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2019 2018
Januar 68,24 39,12
Februar 56,44 46,30
Mars 51,07 53,15
April 46,75
Mai 39,46
Juni 52,86
Juli 62,34
August 61,85
September 55,94
Oktober 49,51
November 57,77
Desember 63,50


Sørvest-Norge – Kristiansand (NO2)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2019 2018
Januar 67,94 38,93
Februar 56,35 46,21
Mars 51,05 50,20
April 46,43
Mai 39,46
Juni 52,86
Juli 61,17
August 60,92
September 55,93
Oktober 49,50
November 57,76
Desember 63,47

Midt-Norge – Trondheim (NO3)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2019 2018
Januar 64,12 38,97
Februar 55,17 47,54
Mars 49,97 53,80
April 47,12
Mai 40,65
Juni 53,57
Juli 62,02
August 61,80
September 58,77
Oktober 50,88
November 56,97
Desember 62,70

Nord-Norge – Tromsø (NO4)
Prisene er uten mva.

Måned/År 2019 2018
Januar 50,10 30,00
Februar 44,13 36,14
Mars 39,98 43,00
April 38,09
Mai 34,10
Juni 42,82
Juli 48,18
August 48,25
September 46,34
Oktober 41,74
November 45,04
Desember 49,64

Vest-Norge – Bergen (NO5)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2019 2018
Januar 67,89 38,96
Februar 56,38 46,23
Mars 51,07 50,78
April 46,79
Mai 39,43
Juni 52,78
Juli 61,13
August 60,89
September 55,79
Oktober 47,10
November 56,77
Desember 63,32