Historiske spotpriser på strøm

Tabellen viser månedlig gjennomsnittlig spotpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm. Alle prisene i tabellen er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Avtaletypen du får hos oss er Innkjøpspris. Denne inkluderer vårt kjøp til deg i spot- og regulerkraftmarkedet. Du betaler for tiden ingen innkjøpskostnader utenom ditt avtalte ørepåslag.

 

Sørøst-Norge – Oslo (NO1)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018
Januar 30,51 68,24 39,12
Februar 15,79 56,44 46,3
Mars            11,26 51,07 53,15
April 6,66 49,73 46,75
Mai 9,94 48,24 39,46
Juni 1,95 36,65 52,86
Juli 1,88 42,23 62,34
August 4,86 43,25 61,85
September 12,63 37,08 55,94
Oktober 17,94 46,42 49,51
November 6,26 53,45 57,77
Desember 26,76 47,7 63,5

 

Sørvest-Norge – Kristiansand (NO2)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018
Januar 30,51 67,94 38,93
Februar 15,64 56,35 46,21
Mars            11,22 51,05 50,2
April 6,66 49,78 46,43
Mai 9,90 48,24 39,46
Juni 1,95 36,82 52,86
Juli 1,88 42,23 61,17
August 5,13 43,25 60,92
September 12,75 37,3 55,93
Oktober 17,94 46,37 49,5
November 6,24 53,38 57,76
Desember 26,77 47,56 63,47

 

Midt-Norge – Trondheim (NO3)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018
Januar 29,12 64,12 38,97
Februar 17,43 55,17 47,54
Mars            12,53 49,97 53,8
April 6,60 49,7 47,12
Mai 12 47,26 40,65
Juni 4,22 31,66 53,57
Juli 3,40 41,57 62,02
August 8,49 45,62 61,8
September 13,38 41,38 58,77
Oktober 16,36 46,25 50,88
November 6,24 52,22 56,97
Desember 18,88 44,69 62,7

 

Nord-Norge – Tromsø (NO4)
Prisene er uten mva.

Måned/År 2020 2019 2018
Januar 23,26 50,1 30
Februar 13,91 44,13 36,14
Mars           10,02 39,98 43
April 5,38 39,7 38,09
Mai 9,76 37,72 34,1
Juni 3,38 25,38 42,82
Juli 2,93 33,12 48,18
August 6,03 36,09 48,25
September 7,42 33,05 46,34
Oktober 10,40 36,62 41,74
November 7,04 41,4 45,04
Desember 14,06 35,71 49,64

 

Vest-Norge – Bergen (NO5)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2020 2019 2018
Januar 30,50 67,89 38,96
Februar 15,79 56,38 46,23
Mars            11,26 51,07 50,78
April 6,66 49,78 46,79
Mai 9,94 48,24 39,43
Juni 1,95 36,65 52,78
Juli 1,88 42,23 61,13
August 4,52 43,25 60,89
September 12,75 37,08 55,79
Oktober 17,22 46,42 47,1
November 5,59 53,57 56,77
Desember 26,1 47,72 63,32