Historiske strømpriser

Norge har fem ulike geografiske prisområder for strøm. Under finner du månedsprisene på strøm fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Påslag til elsertifikat kommer i tillegg til innkjøpsprisen på Nord Pool. Alle prisene er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.

Sørøst-Norge – Oslo (NO1)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2019 2018
Januar 68,24 39,12
Februar 56,44 46,30
Mars 51,07 53,15
April 49,73 46,75
Mai 48,24 39,46
Juni 36,65 52,86
Juli 42,23 62,34
August 43,25 61,85
September 37,08 55,94
Oktober 46,42 49,51
November 57,77
Desember 63,50


Sørvest-Norge – Kristiansand (NO2)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2019 2018
Januar 67,94 38,93
Februar 56,35 46,21
Mars 51,05 50,20
April 49,78 46,43
Mai 48,24 39,46
Juni 36,82 52,86
Juli 42,23 61,17
August 43,25 60,92
September 37,30 55,93
Oktober 46,37 49,50
November 57,76
Desember 63,47

Midt-Norge – Trondheim (NO3)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2019 2018
Januar 64,12 38,97
Februar 55,17 47,54
Mars 49,97 53,80
April 49,70 47,12
Mai 47,26 40,65
Juni 31,66 53,57
Juli 41,57 62,02
August 45,62 61,80
September 41,38 58,77
Oktober 46,25 50,88
November 56,97
Desember 62,70

Nord-Norge – Tromsø (NO4)
Prisene er uten mva.

Måned/År 2019 2018
Januar 50,10 30,00
Februar 44,13 36,14
Mars 39,98 43,00
April 39,70 38,09
Mai 37,72 34,10
Juni 25,38 42,82
Juli 33,12 48,18
August 36,09 48,25
September 33,05 46,34
Oktober 36,62 41,74
November 45,04
Desember 49,64

Vest-Norge – Bergen (NO5)
Prisene er inkludert mva.

Måned/År 2019 2018
Januar 67,89 38,96
Februar 56,38 46,23
Mars 51,07 50,78
April 49,78 46,79
Mai 48,24 39,43
Juni 36,65 52,78
Juli 42,23 61,13
August 43,25 60,89
September 37,08 55,79
Oktober 46,42 47,10
November 56,77
Desember 63,32