Hva er elsertifikater? – SkandiaEnergi
  • Hva er elsertifikater?

    Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Dette er en lovpålagt kostnad som er inkludert i påslaget på din strømregning. Du betaler altså for dette uavhengig av hvilken strømleverandør du har.

    Men hva er egentlig elsertifikater?

    Det er en støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen er regulert i Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater. Ordningen fungerer i praksis ved at støtten til utbygging av økt fornybar produksjonskapasitet innkreves gjennom strømfakturaen.

    NVE forvalter elsertifikatordningen i Norge.