pris-elsertifikater - SkandiaEnergi - Billig strøm. Grønn strøm. Garantert!

Hva er elsertifikater?

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Dette er en lovpålagt kostnad som er inkludert i påslaget på din strømregning. Du betaler altså for dette uavhengig av hvilken strømleverandør du har.

Men hva er egentlig elsertifikater?

Det er en støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen er regulert i Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater. Ordningen fungerer i praksis ved at støtten til utbygging av økt fornybar produksjonskapasitet innkreves gjennom strømfakturaen.

Hvordan vil kostnaden utvikle seg i årene fremover?

Elsertifikatkostnaden vil øke gradvis frem mot 2020, i takt med at den årlige sertifikatkvoten øker. Deretter vil den gradvis synke mot null i 2035. Sertifikatprisen påvirkes underveis av variasjoner i tilbud og etterspørsel etter strøm, samt av tempoet i utbyggingen av nye kraftverk. Nye kraftverk vil øke produksjonen av strøm, og vil derved bidra til at strømprisen blir rimligere.

NVE forvalter elsertifikatordningen i Norge.