Hva er forskjellen på spotpris, fastpris og variabel strømpris?
 • Hva er forskjellen på spotpris, fastpris og variabel strømpris?

  Hva er en god avtale, hva lønner seg og hva er egentlig forskjellen på spotpris, fastpris og variabel strømpris? I Norge finnes det over hundre strømleverandører, og enda flere strømavtaler. Det norske strømmarkedet kan på mange måter oppleves som uoversiktlig, komplisert og vanskelig. Når du skal velge strømavtale er det hovedsakelig tre forskjellige typer du kan velge mellom. Det er spotpris, fastpris og variabel strømpris.

   

  Ønsker du billigere strøm? Se vår anbefalte avtale

  Spotprisavtale

  Spotprisavtaler følger prisene på kraftbørsen NordPool, og svinger naturlig gjennom året. Med spotpris betaler du det samme for strømmen som strømleverandøren din kjøper den inn for. I tillegg legger strømleverandøren på en ekstra margin ofte i form av et ørepåslag og/eller en fast månedlig sum. Over tid vil det i de fleste tilfeller lønne seg å velge spotpris når du velger strømavtale. Spotpris har vist seg å være den mest lønnsomme avtaleformen, og er også anbefalt av Forbrukerrådet.

  Strømleverandører regner spotpris på ulike måter. Noen leverandører vil fakturere for snittprisen i månedene som har vært, mens andre vil fakturere den faktiske prisen som var i de timene som du brukte strømmen. Hvordan denne forskjellen vil påvirke strømregningen din avhenger av flere faktorer som når du brukte strømmen, og hvor mye strømmen varierte i den gitte perioden. Uansett hvordan strømleverandøren regner spotprisen, vil forskjellen være minimal på den endelige fakturaen.

  Fastprisavtale

  Fastprisavtale er en avtale om en fast pris på strømmen over en periode, for eksempel ett år eller lenger. Strømregningen din vil være månedsforbruk multiplisert med fastprisen. En fastprisavtale gir deg fordelen av å ha en forutsigbar strømregning. Likevel bør du regne med at du i gjennomsnitt må betale mer for strømmen, enn du vil med en strømavtale som følger utviklingen i markedet.

  SkandiaEnergi tilbyr jevnlig en fastpris i en bestemt periode gjennom tilleggstjenesten Pristak. Du har da spotpris på ditt ordinære produkt og har muligheten til å sikre en fast pris i en gitt periode. Du kan lese mer om Pristak tjenesten her.

  Variabel strømavtale

  Ofte kalt «standard variabel pris». Med denne avtaleformen følger du utviklingen på strømmarkedet, som regel med to ukers forsinkelse. Strømselskapet skal informere om prisendringer 14 dager i forkant, og kan dermed gi noe mer forutsigbarhet. Med standard variabel har du en fastpris periode på minimum 14 dager eller lenger. Forskjellen mellom denne avtaletypen og spotprisavtaler er at her setter strømleverandøren kWh prisen ut ifra hvordan de beregner markedsprisen vil være i en gitt periode fremover.

  Oversikten er hentet fra strømpris.no. Forbrukerrådets egen strømportal.
  Kilde: Strøm fra A til Å – Strømpris (strompris.no)

  HVILKE STRØMAVTALE SKAL JEG VELGE?

  Er du usikker på hvilken strømavtale som passer best for deg? Hvilke type avtale du bør velge avhenger av dine ønsker og preferanser. Dersom forutsigbarhet er viktig, bør du velge en fastpris avtale eller variabel avtale. Foretrekker du heller en varierende strømpris burde du gå for en spotprisavtale.

  Hos SkandiaEnergi får du kun spotprisavtaler – det er historisk sett den billigste avtaleformen og avtalen som anbefales av uavhengige forbrukerrådgivere. Du kan lese mer om vår mest populære avtale her.