Informasjon om Grønt Valg

Informasjon om Grønt Valg
  • De fleste strømleverandørene kjøper inn strømmen til kundene sine på strømbørsen «NordPool».
  • Prisen varierer fra time til time, så på strømregningen får du en månedlig gjennomsnittspris.
  • Avtalen har et månedsbeløp på 39,- kroner.
  • Månedsbeløpet tilsvarer 4,7 øre per kWh ved 10.000 kWh per år, 2,35 øre per kWh ved 20.000 kWh per år, 1,6 øre per kWh ved 30.000 kWh per år.
  • Det tilkommer et påslag på 5,60 øre/kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikatkostnader.

Tilbake