Informasjon om LAVPRIS FORDEL

  • De fleste strømleverandørene kjøper inn strømmen til kundene sine på strømbørsen «NordPool».
  • Prisen varierer fra time til time, så på strømregningen får du en månedlig gjennomsnittspris.
  • Avtalen har et månedsbeløp på 19,- kroner.
  • Månedsbeløpet tilsvarer 2,9 øre per kWh ved 10.000 kWh per år, 1,4 øre per kWh ved 20.000 kWh per år, 0,9 øre per kWh ved 30.000 kWh per år.
  • Det tilkommer et påslag på 7,90 øre/kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikatkostnader.

Tilbake