Interessen for solstrøm tar av – SkandiaEnergi
  • Interessen for solstrøm tar av

    Solenergi blir spådd en utrolig vekst de nærmeste årene. Rekordpriser på strøm får stadig flere norske strømkunder til å kaste seg på solbølgen.

    Mange har sittet på gjerdet og vurdert solstrøm en god stund. Men med den siste tidens høye strømpriser har flere funnet ut dette er en lønnsom investering – i tillegg til å være miljøvennlig.

    Utviklingen i solstrøm man har sett i mange andre land er dermed også i gang i Norge. Økt engasjementet rundt miljø og fornybar energi bidrar til at utviklingen skyter fart. Solstrøm innebærer verken miljøskadelige stoffer eller inngripen i uberørt natur. Derfor er dette det mest populære tiltaket for de mest miljøbevisste av oss.

    Med eget solcelleanlegg på taket reduserer man behovet for å kjøpe strøm. Samtidig får man godt betalt for strømmen som man ikke klarer å bruke opp selv. Utviklingen i strømpriser vi har opplevd det siste året betyr at solstrøm nå er et godt økonomisk tiltak.