Investors

Om selskapet

Skandia Greenpower har på få år etablert et lønnsomt sluttbrukerselskap i det norske strømmarkedet. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør for innovative, smarte og bærekraftige energiløsninger for privatkunder i hele Norden. 

Vi er en modig utfordrer i en strømbransje som er i rivende utvikling. Med fokus på gode kundekonsepter og smarte, bærekraftige energiløsninger, skal vi være en pådriver i det grønne skiftet. 

Vårt mål er å bygge et fremtidsrettede energiløsninger for privatkunder. Det skal vi gjøre gjennom fokus på digitale prosesser, smart teknologi og styring, egen produksjon, lagring og forvaltningsløsninger. 

Vi har et ungt, entusiastisk arbeidsmiljø med betydelig erfaring fra så vel strømbransjen som fra teknologi. 

Selskapet har blitt tatt godt imot i markedet og vi ser nå frem mot videre vekst og utvikling. 

Financial calender

Financial year 2020
20.04.2021 – Annual Report
11.05.2021 – Annual General Meeting,

Financial year 2021
16.09.2021 – Half-yearly Report

 

Stock exchange announcements

22.02.21 Skandia GreenPower AS – Stabilisation notice download

 

Admission document

Read here

 

Investor contact

Gunnar Norheim

Gunnar Norheim
CEO

gunnar.norheim@skandiaenergi.no
+47 900 24 429