Ord og uttrykk i strømbransjen – SkandiaEnergi
 • Ord og uttrykk i strømbransjen

  Strømmarkedet i Norge er fylt med ulike ord og uttrykk de fleste av oss ikke bruker i det daglige. Elsertifikater, spotpris, avregning og avstemming er ord som kan virke ukjente. Vi har derfor hentet frem Forbrukerrådets oversikt som forteller hva de ulike ordene betyr. Forhåpentligvis kan dette hjelpe om du lurer på noe.

  Du finner oversikten her:

   

  AMS – Avanserte måle- og styringssystemer

  AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer. Smarte strømmålere inngår i AMS, og gir strømkunder bedre informasjon om strømforbruket, mer nøyaktig avregning, automatisk avlesning av måler og mulighet for automatisk styring av forbruket. Alle strømkunder i Norge skal innen 1. januar 2019 ha tatt i bruk smarte målere.

   

  Avlesning av strømmåler

  For at du skal få en mest mulig riktig og nøyaktig avregning er det viktig at du leser av strømmåleren ofte, og rapporterer målerstanden inn til nettselskapet. Alle strømmålere skal leses av minimum én gang i året og husholdningskunder med et forventet årlig forbruk på over 8 000 kWh skal leses av hver tredje, hver andre, eller hver måned. Med AMS-måler trenger du ikke lenger lese av måleren, da det skjer automatisk.

   

  Avregning

  Når nettselskapet eller strømleverandøren beregner hva du må betale for nettleie og strømforbruk, lager de en avregning, enten basert på avlest forbruk eller estimert forbruk.

   

  Avtalegiro

  Mange strømtilbud krever at du betaler med avtalegiro. Med avtalegiro kommer regningen forhåndsutfylt i nettbanken, og beløpet du skal betale belastes automatisk på kontoen din på forfallsdato. Med avtalegiro slipper du fakturagebyr.

   

  Det lokale eltilsyn (DLE)

  E-verk og nettselskaper er pålagt å føre tilsyn innenfor sitt område. Trenger du informasjon om strømnettet der du bor i forbindelse med bygging e.l. eller oppstår det strømbrudd, vil du få informasjon ved å kontakte det e-verket eller nettselskapet du tilhører.

   

  eFaktura

  Ved å inngå avtale om eFaktura med nettselskapet eller strømselskapet får du fakturaen direkte i nettbanken din. Alle betalingsopplysninger er forhåndsutfylt på regningen i nettbanken, men du kan fortsatt endre på forfallsdato eller kontonummer hvor regningen skal belastes. Fra nettbanken kan du også se fakturagrunnlaget, lagre det elektronisk eller skrive det ut. Med eFaktura slipper du fakturagebyr.

   

  Elsertifikat

  Elsertifikater er en støtteordning som skal gi økt produksjon av fornybar strøm i Norge og Sverige. Alle strømtilbud på strømpris.no er inkludert elsertifikatkostnad. Les mer om elsertifikater på Norges vassdrags- og energidirektorats nettsider.

   

  Energiattest

  Skal du selge eller leie ut boligen din, trenger du en energiattest. Energiattesten skaffer du deg ved å logge inn på energimerking.no

   

  Energimerkekalkulatoren

  I Energimerkekalkulatoren gir Enova og Norges vassdrags- og energidirektorat deg en mulighet til å sjekke hvor mye du kan forbedre energimerket for boligen din ved å installere varmepumpe, forbedre ventilasjonsanlegget eller etterisolere loftet.

   

  E-postfaktura

  Har du sagt ja takk til å få fakturaen tilsendt på e-post, mottar du en e-postfaktura. Den inneholder all betalingsinformasjon du trenger for å få betalt regningen, men du må selv legge inn betalingsinformasjonen i nettbanken eller betale regningen i banken. Andre lettvinte, og ofte også billigere betalingsmåter, er eFaktura eller avtalegiro.

   

  Fastbeløp

  For noen strømavtaler må du betale et årlig fastbeløp uavhengig av hvor stort forbruk du har. Fastbeløpet kan påløpe som gebyr per år eller også per måned. Fastbeløpet skal være opplyst for alle strømtilbud som har det, og er inkludert i beregningen av strømkostnaden du får presentert på strømpris.no.

   

  Fast månedspris

  Kalles også mobilprising av strøm. Dette betyr at du betaler for en viss mengde strøm om året, f.eks. 10.000 kWt/år, og for dette betaler du en avtalt pris hver måned. Bruker du mindre strøm enn avtalt, blir strømmen veldig dyr. Det samme gjelder om du bruker mer.

   

  Fastpris

  Fastprisavtale er en avtale om en fast pris på strømmen over en periode, for eksempel et år. Strømregningen din vil være månedsforbruk multiplisert med fastprisen, så regningen vil være større i vintermånedene. Fastpris må ikke forveksles med “fast månedspris” eller “mobilprising av strøm”. En fastprisavtale gir deg fordelen av å ha en forutsigbar strømregning. Du bør likevel regne med at du i gjennomsnitt vil ha betalt mer for strømmen enn du ville med en strømavtale som fulgte utviklingen i markedet. I strømpris.no vil du finne fastprisavtaler med de bindingstidene strømselskapene tilbyr.

   

  Fellesmåling

  Ved fellesmåling går flere husholdninger sammen om å ha ett felles abonnement på nettleie og levering av strøm. Fellesmåling ble brukt av borettslag, studenthus, sameier og lignende. Fra 1. januar 2010 ble det innført krav om at hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg. Retten til å kreve fellesmåling av strøm har dermed opphørt.

   

  Forbruksavgift

  Det er nettselskapet som fakturerer deg for forbruksavgiften/elavgift. Avgiften er inkludert i fakturaen du får fra nettselskapet og nettselskapet har ansvar for at avgiften innbetales til Tollvesenet. Avgiftssatsen fremkommer i Stortingets årlige vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft § 1. Alle husholdninger i Finnmark og Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord (tiltakssonen) i Nord-Troms er fritatt for denne avgiften.

   

  Forbruksprofil

  En forbruksprofil forteller hvordan strømforbruket fordeler seg over året. Er du blant de som allerede har fått installert smartmåler blir strømforbruket ditt automatisk målt hver time, og avregningen vil basere seg på ditt faktiske forbruk time for time.

   

  Gjennomfakturering

  Gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen. Forskriftsendringene vil tre i kraft den 1.september 2016.

   

  Innkjøpspris

  På strømpris.no viser vi innkjøps- og spotpris sammen under fanen “spotpris.” Noen leverandører bruker ordet innkjøpspris istedenfor markedspris eller spotpris. Med innkjøpspris følger strømprisen din utviklingen på kraftbørsen Nord Pool. Det vil si at prisen varierer hver time gjennom døgnet. Spot- og innkjøpspris er svært like. Eneste forskjell er at for spot regnes prisen som et gjennomsnitt av prisen for alle timene i måneden. Med innkjøpspris betaler du prisen som gjelder for hver time hele måneden. Dette betyr at innkjøpspris normalt vil være litt dyrere enn en ren spotavtale. Når alle har smartmåler vil strømforbruket og kostnaden bli målt hver time, slik at strømregningen din blir summen av prisen for alle timene i måneden.

   

  Kraftleverandøren

  Kraftleverandøren, også kalt kraftselskap, strømleverandør, strømselskap eller strømselger, er det selskapet du kjøper strøm fra. Kraftselskapet markedsfører og tilbyr strømavtaler til norske husholdninger og kan, men behøver ikke, også være produsent av strømmen. Du faktureres for strømforbruket etter de avtalevilkårene som gjelder for strømavtalen du har med kraftleverandøren.

   

  Leveringsplikt

  Hvis du ikke har avtale med en strømleverandør, plikter nettselskapet å levere strøm til deg. Dette kalles strøm på leveringsplikt. Prisen du betaler for strømmen du får med leveringsplikt er høyere enn det du ville betalt om du kjøpte strømmen fra et strømselskap. Du taper med andre ord penger på å få strøm på leveringsplikt.

   

  Mobilprising av strøm

  Kalles også “fast månedspris”. Dette betyr at du betaler for en viss mengde strøm om året, f.eks. 10.000 kWt/år, og for dette betaler du en avtalt pris hver måned. Bruker du mindre strøm enn avtalt, blir strømmen veldig dyr. Det samme gjelder om du bruker mer.

   

  Målerstand

  Med målerstand menes sifferet du finner på din strømmåler. Ved jevnlig å lese av måleren, sikrer du at strømregningen stemmer med forbruket. Når AMS-målere er på plass i 2019, vil du slippe å lese av måleren.

   

  Nettselskapet har ansvar for at strømmålerne kontrolleres. Har du mistanke om at måleren ikke er korrekt, kan du når som helst be nettselskapet om å kontrollere måleren. Vær oppmerksom på at du må betale for kontrollen med mindre den viser et måleavvik større enn det som tillates i henhold til forskrift om krav til elektrisitetsmålere. Påvises et større avvik skal nemlig nettselskapet betale for kontrollen (§ 5-3 i standardnettleieavtalen).

   

  Målepunkt ID

  Med målepunkt ID menes det unike identifikasjonsnummeret alle strømmålere i Norge har. Nummeret finner du ikke på den fysiske strømmåleren, men du skal få det opplyst på strømregningen, eller ved å kontakte nettselskapet. Ditt målepunkt ID er på 18 siffer, men de 10 første er like for alle målere i Norge. Noen nettselskaper oppgir derfor kun de siste 8 sifrene, mens andre opplyser alle 18. Skal du skifte strømleverandør må du opplyse målepunkt ID – eller gi ny leverandør fullmakt til å innhente målepunkt ID.

   

  Nettleie

  For at du skal få strøm i boligen din, må strømmen transporteres til boligen. Dette skjer over strømnettet, som eies og driftes av det lokale nettselskapet, mot at du betaler nettleie. Nettleien har vanligvis et fastledd og et variabelt ledd avhengig av ditt forbruk. Nettselskapet fakturerer også forbruksavgiften du må betale til staten. Hvor mye nettselskapet kan ta seg betalt i nettleie reguleres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

   

  Nettleverandør/nettselskap

  Strømnettet eies av nettleverandørene, også kalt nettselskaper. Etablering og vedlikehold av strømnettet er kostbart, og det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt med utbygging av parallelle strømnett og konkurrerende selskaper. Derfor har myndighetene gitt nettselskaper monopol på å transportere sine tjenester innenfor sitt geografiske område. Du kan ikke velge nettselskap, men prisen for nettleie er regulert og nettselskapet har plikt til å levere deg elektrisk kraft. Nettselskapet fakturerer også forbruksavgiften du må betale til staten. For at nettselskapet ikke skal ta urimelig betalt i nettleie av deg reguleres grensene for hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie av Norges vassdrags- og energidirektorat.

   

  Nord Pool Spot

  I Norden er det ett felles marked for kraft, og Nord Pool Spot er markedsplassen for kraftomsetning i Norden. Kraftprodusenter, kraftleverandører og store industrikunder kjøper og selger kraft på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot.

   

  Opprinnelsesgaranti

  Merkeordning for at strømmen er produsert fra fornybare kilder, som vann, vind, sol eller biobrensel. Strømprodusenter selger opprinnelsesgarantier for sin fornybare produksjon til strømselgere, som dermed kan garantere deg og meg at strømmen vi kjøper er fornybar.

   

  Prisområde

  Norge er normalt delt inn i fem prisområder, hvor spotprisene fra NordPool er forskjellige og derfor også gir prisforskjeller mellom de ulike landsdelene. Du kan se kart over prisområdene på Statnetts nettsider.

   

  Påslag

  Påslag er et pristillegg som kraftleverandørene tar i tillegg til spotprisen. Påslag kan oppgis som et fastbeløp og/eller som et beløp per kWt, og er tatt med i strømkostnaden du hos oss.

   

  Spotpris

  På strømpris.no viser vi innkjøps- og spotpris sammen under fanen “spotpris.” Med spotpris følger strømprisen din utviklingen på kraftbørsen Nord Pool. Det vil si at prisen varierer hver time gjennom døgnet. Spotpris vil normalt gi lavest pris gjennom året. Spot- og innkjøpspris er svært like. Eneste forskjell er at for spot regnes prisen som et gjennomsnitt av prisen for alle timene i måneden. Med innkjøpspris betaler du prisen som gjelder for hver time hele måneden. Dette gjør at innkjøpspris blir en anelse dyrere enn spot. Når alle har smartmåler vil strømforbruket og kostnaden bli målt hver time, slik at strømregningen din blir summen av prisen for alle timene i måneden, tilsvarende innkjøpspris.

   

  Strømavtale

  Kontrakten mellom deg og strømselger, der det står om du har spot-, variabel- eller innkjøpspris på strømmen, samt hvordan du skal betale. Et strømselskap kan markedsføre mange forskjellige strømavtaler. Når du velger via strømpris.no får du en epost med kopi av hvilken avtale du har inngått, slik at du kan sjekke at du faktureres riktig.

   

  Strømselger

  Kalles også kraftleverandøren, kraftselskap, strømleverandør eller strømselskap. Strømselskapet markedsfører og tilbyr strømavtaler til norske husholdninger og kan, men behøver ikke, også være produsent av strømmen. Du faktureres for strømforbruket etter de avtalevilkårene som gjelder for strømavtalen du har med kraftleverandøren.

   

  Variabelpris

  Ofte kalt “standard variabel pris”. Med denne avtalen følger du utviklingen på strømmarkedet, som regel med to ukers forsinkelse. Strømselger skal informere deg om prisendringer 14 dager i forkant. Det vil si at prisen normalt endrer seg hver fjortende dag.

   

  Oversikten er hentet fra strømpris.no. Forbrukerrådets egen strømportal.