Vi liker ikke høye strømpriser
 • Vi liker ikke høye strømpriser.

  En unormalt høy strømpris har blitt normalen i det norske strømmarkedet den siste tiden. Mange av oss lurer på hvorfor det har blitt slik.Vi i SkandiaEnergi er en modig utfordrer i den etablerte strømbransjen. Vi liker ikke høye strømpriser. Vårt mål er å redusere strømutgiftene til våre kunder.

  Europeiske forhold påvirker kraftprisen
  Det er mange forhold som påvirker den norske strømprisen siden vi nå er koblet på det europeiske strømmarkedet. Før var det vanlig at strømprisen hang sammen med vær, vind, temperatur og fyllingsgrad i vannmagasiner. Det er langt flere faktorer som påvirker dagens strømpris. Akkurat nå er den europeiske økonomien, Brexit, kull- og CO2-priser faktorer som påvirker strømprisen vår. Derfor er det vanskelig å spå hvordan prisene vil utvikle seg på litt lengre sikt, og analysene varierer fra dag til dag. Strømprisen har den siste tiden vist en noe fallende tendens og vi håper våren bringer bud om en lavere pris. Likevel mener de fleste eksperter at strømprisene vil holde seg på et høyt nivå gjennom hele 2019. Vi i SkandiaEnergi tjener ikke mer penger selv om prisen er høy. Tvert imot. Vi må kjøpe inn den samme, dyre strømmen fra kraftbørsen.

  En tredel av strømutgiftene er avgifter
  Staten krever inn avgifter på strømregningen din. Du betaler forbruksavgift på 14,59 øre/kWh og avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh. I tillegg er alle norske strømleverandører pålagt å kjøpe elsertifikater for kundenes strømforbruk. Prisen på elsertifikater varierer og har økt betydelig den siste tiden. Du betaler også merverdiavgift på 25% på hele ditt strømforbruk og nettleie.

  Mange leverandører – ulike lokketilbud
  Strømmarkedet kan oppleves uoversiktlig og preges av en rekke ulike leverandører. Mange synes det kan være vanskelig å velge riktig avtale og leverandør. De er usikre på om de får et lokketilbud hos en ny leverandør eller om de har en dyr, gammel avtale hos sin lokale leverandør. Hos oss i SkandiaEnergi kan du være trygg på at vi bare har avtaler med strøm til innkjøpspris – den billigste avtaletypen historisk sett. Vi har ikke lokketilbud – bare lave priser!