• Mange blir lurt av lokketilbud fra strømleverandører, og som kunde hos oss skal du være trygg på at du har en god strømavtale. Nå går vi til kamp mot lokketilbud, og tilbyr Prismatch.

  Får du tilbud om billigere strøm fra en annen strømleverandør, så matcher vi prisen.

  Hva må du gjøre for å få prismatch?

  Du sender inn dokumentasjon på tilbudet du har fått til kundesenter@skandiaenergi.no eller ringer oss på 38 70 16 16, så sammenligner vi prisene. Da matcher vi prisen i 30 dager basert på prisen du betaler i dag og ditt forventede forbruk. Dersom Prismatchen gjelder et tilbud hvor det er andre betingelser kan dette bli inkludert.

  Her er betingelsene for å få prismatch. Dette må du gjøre:

  • Prismatch gjelder for privatkunder hos SkandiaEnergi med et forventet årsforbruk opp til maks 3 anlegg og totalt 50.000 kWh.
  • Prismatch gjelder fra det tidspunktet du kontakter oss og 30 dager frem i tid. Prismatch har ikke tilbakevirkende kraft, og du kan ikke bestille Prismatch frem i tid.  Prismatch vil gjelde i perioden 1 til 30 i måneden. Dersom du kontakter oss mellom 01-15 i måneden vil vi prismatche inneværende måned, dersom du kontakter oss mellom 16-31 i månden vil vi prismatche neste måned.
  • Prismatch gjelder for samme avtaletype som SkandiaEnergi tilbyr, men ikke fastprisavtaler og avtaler med bindingstid.
  • Nettleie og overskuddskraft omfattes ikke av prismatch.
  • Det gis ikke garanti for prisforskjeller mellom avtaler fremover i tid.
  • Prismatch kvalifiserer ikke til utbetaling.
  • Prisene må være dagsaktuelle, allment tilgjengelige og tilgjengelige på strømleverandørens hjemmeside.
  • Prismatch kan også benyttes mot avtaler med negativt påslag samt andre introduksjons- og kampanjetilbud. Dette vil da medføre at avtalen kun vil bli matchet en gang pr anlegg/kunde. Vi matcher ikke tilbud om gratis strøm og kronesrabatter.
  • Det må minst gå 30 dager mellom hver gang du benytter deg av prismatch.