Reduser forbruket – spar tusenvis

Visste du at en liten reduksjon i forbruket kan gi deg en årlig besparelse på strømmen på mer enn 1000 kroner? I tillegg sparer du nesten like store deler i nettleie og offentlige avgifter.

Som kunde hos oss i SkandiaEnergi, har du allerede tatt det første og viktigste steget for å spare penger på strømmen. Det neste steget du bør vurdere, er å gjøre enkle tiltak for å redusere forbruket. En liten forbruksreduksjon gir store besparelser på strømregningen din.

Gjennomsnittlig strømpris i 2018 var 48,6 øre/kWh, eks moms og offentlige avgifter. Den gjennomsnittlige nettleien var på samme tid 28,7 øre/kWh og offentlige avgifter 37,6 øre/kWh.

En vanlig norsk husholdning har et årsforbruk på 17 000 kWh. Den største delen av dette forbruket går med til oppvarming og varmtvann. Klarer man å oppnå en årlig reduksjon på 10% i året, vil man dermed oppnå en årlig besparelse på mer enn 1000 kroner. Tar man med offentlige avgifter og nettleie, kan man nesten gange denne besparelsen med tre.

Ved inngangen til vinteren, med usikkerhet knyttet til både kulde og prisutvikling, er det med andre ord vel verdt å undersøke om man har mulighet for å redusere forbruket noe.

Sjekk gjerne våre beste strømsparetips her.

Spor fra din side.