Dagens spotpriser fra Nord Pool | Spotpris strøm i dag | SkandiaEnergi
 • Kartet viser nåværende spotpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm. Alle prisene i kartet er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.  Det er Nord Pool som fastsetter strømprisen til strømselskapene, også kalt spotprisen. 

  Se historiske spotpriser her.

  Ønsker du billigere strøm? Se vår anbefalte avtale

   

  Øst

  113,46

  øre/kWh

  Sør

  113,46

  øre/kWh

  Midt

  69,03

  øre/kWh

  Nord

  32,21

  øre/kWh

  Vest

  115,20

  øre/kWh
  PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
  Øst113,46 øre/kWh
  Sør113,46 øre/kWh
  Midt69,03 øre/kWh
  Nord32,21 øre/kWh
  Vest115,20 øre/kWh

  Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

  PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
  Øst113,46 øre/kWh
  Sør113,46 øre/kWh
  Midt69,03 øre/kWh
  Nord32,21 øre/kWh
  Vest115,20 øre/kWh

  Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.