Dagens spotpriser fra Nord Pool | Spotpris strøm i dag | SkandiaEnergi
 • Kartet viser nåværende spotpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm. Alle prisene i kartet er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.  Det er Nord Pool som fastsetter strømprisen til strømselskapene, også kalt spotprisen. 

  Se historiske spotpriser her.

  Ønsker du billigere strøm? Se vår anbefalte avtale

   

  Øst

  498,79

  øre/kWh

  Sør

  498,79

  øre/kWh

  Midt

  353,86

  øre/kWh

  Nord

  91,59

  øre/kWh

  Vest

  498,79

  øre/kWh
  PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
  Øst498,79 øre/kWh
  Sør498,79 øre/kWh
  Midt353,86 øre/kWh
  Nord91,59 øre/kWh
  Vest498,79 øre/kWh

  Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.

  PRISOMRÅDEDAGENS SPOTPRIS
  Øst498,79 øre/kWh
  Sør498,79 øre/kWh
  Midt353,86 øre/kWh
  Nord91,59 øre/kWh
  Vest498,79 øre/kWh

  Prisene er inkludert mva. med unntak av Nord-Norge (No. 4) som er uten mva. Prisene oppdateres hver dag.